Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti

Skelbimas

UAB „Lazdijų vanduo“, adresas Gėlyno g. 21, Lazdijai, įmonės kodas 165171377, skelbia konkursą UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.

Direktoriaus pavaduotojo pagrindiniai pareiginiai uždaviniai: Bendrovės direktoriaus atostogų ar laikino nedarbingumo metu laikinai eiti direktoriaus pareigas, padėti organizuoti bendrovės valdymo veiklą, dalyvauti rengiant bendrovės verslo planus, susijusius su darbo resursų bendrovei tiekimu, vadovauti darbui formuojant personalo politiką bei nustatant pagrindines jos kryptis atitinkamai pagal bendrovės vystymosi strategiją ir jos realizavimo priemones, kontroliuoti darbo kodekso normų vykdymą, konsultuoti direktorių ir kitus darbuotojus įvairiais klausimais, užtikrinti, kad periodiškai būtų rengiama ir laiku pateikiama analitinė medžiaga bei prognozės bendrovės valdybai, aiškinamos kylančios problemos ir rengiami galimi jų sprendimo variantai, užtikrinti, kad nuolat tobulėtų bendrovės valdymo procesai įdiegiant socialinius, ekonominius ir psichologinius valdymo metodus, pažangias darbo technologijas, standartizuojant ir unifikuojant personalo dokumentaciją, naudojant kompiuterinę techniką, komunikacijos ir ryšio priemones, organizuoti reikiamą apskaitos ir ataskaitų sudarymą, vadovauti pavaldiems darbuotojams, užtikrinti reikiamos dokumentacijos vedima ir pateikimą laiku kontroliuojančioms institucijoms, organizuoti ir koordinuoti viešuosius pirkimus.

Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinima;
 2. turėti ne mežesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. žinoti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, kitų įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, bendrovės darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms spręsti, įstatyminius darbo organizavimo, bendravimo pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas;
 4. išmanyti Europos Sajungos struktūrinių fondų ir programų lėšų panaudojimo, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, jų teikiamas galimybes, finansavimo sąlygas;
 5. išmanyti strateginį planavimą ir jo procesus;
 6. išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;
 7. sugebėti analizuoti, vertinti vykstančius procesus ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti, apibendrinti informacija, rengti išvadas, gebeti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 8. Išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą ir viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

Pretendentai už dokumentų priėmimą atsakingam bendrovės darbuotojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus (toliau — dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. užpildytą pretendento anketą (pagal UAB„Lazdijų vanduo“ konkurso bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo priedą Nr. 1);
 5. asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, vadovaujamo darbo patirtį;

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu UAB „Lazdijų vanduo“ Gėlyno g. 21, LT-67129, Lazdijai. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Pretendentų atrankos būdas pokalbis.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama UAB „Lazdijų vanduo“ tel. 8 318 51703.

Pretendentų dokumentai priimami UAB „Lazdijų vanduo“ adresu Gėlyno g. 21, Lazdijai.

Pretendentų dokumentus priima bendrovės darbuotojas atliekantis personalo administravimo funkcijas iki 2019 m. gegužės 21 dienos 17 val., įskaitytinai. UAB „Lazdijų vanduo“ darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 iki 12 val. 45 min.

UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius

 

Modernūs vandens gerinimo įrenginiai užtikrina tiekiamo vandens kokybę
Patvirtintas vidutinis suvartojamas šalto geriamojo vandens kiekis
Informacinis pranešimas apie asmens duomenų apsaugą bendrovėje
Patvirtintos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos
Darbo tarybos rinkimai

 

Uždarojoje akcinėje bendrovėje renkama darbuotojų darbo taryba, dokumentai susipažinimui čia

        Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolas

        Skelbimas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Lazdijų vanduo" darbo tarybos rinkimų 

         2018 m. vasario 12 d. išrinkta UAB "Lazdijų vanduo" darbo taryba, darbo tarybos narių sąrašas

Patvirtintas 2017-2020 metų veiklos planas
Švaresnė ir sveikesnė aplinka Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams
Informacija Lazdijų rajono gyventojams
Informacija Šeštokų miestelio gyventojams
Informacija Lazdijų rajono gyventojams
Informacija dėl kompensacijų už šaltą geriamąjį vandenį
Informacija apie atsiskaitymą už paslaugas

Informacija daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams
Informacija gyventojams norintiems prisijungti prie centralizuotų tinklų

Informacija Šeštokų miestelio gyventojams
Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio
Bendrovė teikia naują paslaugą
Bendrovė nuomoja šią techniką
Vandentiekio plėtra Lazdijuose
Dėl sąskaitų elektroniniu paštu gavimo
Rūpinamės, kad gyventojai gertų kokybišką vandenį
Nuotekų tvarkymo paslauga – geriausias būdas tvarkyti nuotekas
Informuojame
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai
Įgyvendinta - „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų r."
Darbuotojų mokymai – užtikrintas kelias link aukštesnės paslaugų kokybės
Raginame saugotis apsišaukėlių, norinčių patikrinti šalto vandens kokybę

.

Sprendimas Public Secrets LT